Om Hedda

Jeg er 35 år, samboer og har 3 barn på 2, 5 og 7 år. 

Jeg er født i Oslo, oppvokst i Skien, og har bodd/arbeidet på Gjøvik, i Ravensburg/Uberlingen i Tyskland (au-pair) og i Oslo.

Jeg er medlem av Skolenes landsforbund i LO og har bak meg diverse høgskole og universitetsstudier – ex phil, ex fac, sosialpedagogikk grunnfag, flerkulturell pedagogikk grunnfag og arbeids- og organisasjonspsykologi grunnfag.

Fra 1993 til 1998 jobbet jeg del- og heltid på Posten, Kjørbekk og som postbud på Bølehøgda. Jeg har også jobbet som fylkessekretær for AUF i Oppland 1997 til 1998 og som politisk rådgiver for Anniken Huitfeldt i AUF sentralt i 1999.

Jeg har vært leder og dirigent for Gulset barnegospel fra 1990 til 1995, elevrådsleder ved Skien videregående skole 1994 til 95, leder i Skien AUF i 1994, leder i Telemark AUF i 1996, og har i en årrekke vært politisk nestleder i Skien arbeiderparti. Fra 1997  til 1998  var jeg styremedlem i Gjøvik handel og kontor og fra 2000 til 2004 sentralstyremedlem i AUF i Norge.

Jeg satt i Telemark Fylkesting og fylkesutvalget fra 1999 til 2003, har vært gruppeleder for Skien Ap fra 2003 og til nå i bystyret, og også i denne perioden vært medlem av formannskapet

Jeg har vært leder av Helse-og sosialutvalget, kulturutvalget og nå Oppvekstutvalget.

     Bilde viser Ruth, Oscar Zacharias, Hedda og Jacob